O zonowanie służy do odkażania mikrobiologicznego wnętrz i powierzchni bez użycia środków chemicznych. Wystarczy 1 godzina działania ozonatora by pomieszczenia stały się sterylne, z powietrzem świeżym i pachnącym „jak po burzy”.

Działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru.

Ozon gazowy produkowany przez generator ozonu niszczy wszystkie roztocza, pleśnie, grzyby, bakterie i wirusy. Pomieszczenia po usłudze są więc wolne od alergenów i innych mikroorganizmów chorobotwórczych. Ozon jako najsilniejszy utleniacz reaguje z błoną komórkową białek odchodów roztoczy eliminując ten alergen z pomieszczeń do zera. Zabija również same roztocza. Ten sam proces destrukcji występuje podczas reakcji z innymi alergenami, również zwierzęcymi

Zabieg ozonowania trwa kilka godzin i powinien być powtarzany raz na dwa miesiące.

Skuteczność zabiegów naszym ozonatorem jest potwierdzona badaniami min.

w Klinice Alergologii w Łodzi prof. Buczyłko.

Polecamy zabieg ozonowania wszystkim alergikom. Wskazane jest ozonowanie całego mieszkania ale już ozonowanie sypialni powoduje dużą poprawę zdrowia.

Nasza firma oprócz zabiegów ozonowania wypożycza i sprzedaje generatory ozonu skonstruowane specjalnie dla osób nie mających żadnego doświadczenia, amatorów.

Instrukcja obsługi generatora, prowadzenia zabiegu niszczenia alergenów jest przejrzysta i umieszczona na generatorze.

W razie wątpliwości jesteśmy zawsze dostępni pod numerem telefonu.

Zapraszamy do siedziby firmy.